ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno - izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda devetletke.
V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

PREHRANA

Poudarek je na zdravi prehrani, kulturi prehranjevanja in pomenu ter pridobivanju higienskih navad.

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
So dejavnosti, namenjene počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev, ki se lahko odvijajo v učilnici, telovadnici, na igrišču, v parku,…. Ta čas je namenjen raznim igram (športne, družabne, socialne…), poslušanju glasbe, ogledu videokasete, branju, pogovoru, sprehodu …


SAMOSTOJNO UČENJE
Je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje domače naloge in drugih šolskih obveznosti.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Je čas, namenjen razvijanju ustvarjalnosti na vseh področjih. Učenci se učijo mnenja usklajevati z vrstniki in sprejemati različne vloge v skupini. Čas je namenjen sprostitvi in zabavi, brez učnih obveznosti.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno - izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želj učencev in njihovih staršev.

 

Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko učitelj/-ica v OPB-ju učencu predčasno dovoli odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

Podkategorije

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..