SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

SPREMEMBA ZAKONODAJE NA PODROČJU SUBVENCIONIRANJA ŠOLSKE PREHRANE - KOSIL

S 1. 1. 2016 je v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D, Ur. l. RS, št. 57/2015), ki širi število upravičencev do subvencioniranega kosila učencev iz državnega proračuna.

SUBVENCIJA KOSILA iz državnega proračuna po novem pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  1. do 18 % povprečne plače v RS – 100 % cene kosila,
  2. nad 18 % do 30 % povprečne plače v RS – 70 % cene kosila in
  3. nad 30 do 36 % povprečne plače v RS – 40 % cene kosila.

 

Glede na spremenjeno zakonodajo bo Mestna občina Maribor (MOM) za učence, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša med 18 % in 36 % in imajo stalno ali začasno prebivališče v MOM, pokrila razliko do polne cene kosila, za katero niso zagotovljena sredstva iz državnega proračuna, in sicer:

  1. nad 18 % do 30 % povprečne plače v RS – 30 % cene kosila in
  2. nad 30 do 36 % povprečne plače v RS – 60 % cene kosila.

 

SUBVENCIJA ŠOLSKEGA KOSILA GLEDE NA VIR SUBVENCIJE:

 

DOHODEK NA OSEBO*

SUBVENCIJA K IZ

DRŽAVNEGA PRORAČUNA

SUBVENCIJA KOSILA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA** SKUPNI DELEŽ SUBVENCIJE **
do 18 % 100 % / /
nad 18 % do 30 % 70 % 30 % 100 %
nad 30 % do 36 % 40 % 60 % 100 %

*Ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku.        ** Velja le za učence, ki imajo stalno/začasno prebivališče v MOM.

Upravičenost do subvencije kosila iz DRŽAVNEGA proračuna šola ugotavlja samodejno na osnovi podatkov pridobljenih iz CEUVIZ-a ter jih upošteva pri obračunu rednih mesečnih položnic.

Starši, ki želijo uveljavljati subvencijo šolskega kosila iz OBČINSKEGA proračuna pa morajo IZPOLNITI VLOGO (.docx ali .pdf) in jo oddati v šolsko svetovalno službo. 

Pogoji za subvencijo MALICE ostajajo enaki. Do nje so tako kot doslej upravičeni učenci, katerih odstotek povprečne plače na družinskega člana ne presega 53 %.

Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina učenca veljavno odločbo o otroškem dodatku (oz. o državni štipendiji). Če družina nima veljavne odločbe, ker se jim je npr. s 31. 8. 2015 odločba iztekla, svetujemo staršem, da vlogo za otroški dodatek čim prej vložijo na pristojnem CSD.

Starši, ki ne želijo uveljavljati pravic do otroškega dodatka oz. do štipendije ali do teh pravic niso upravičeni, želijo pa uveljavljati pravico do subvencijo šolske prehrane, morajo vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in kosila (na novem obrazcu) na pristojnem CSD.


Za kakršnakoli dodatna vprašanja ali nejasnosti se lahko obrnete na pedagoginjo Matejo Jeznik na tel. št. 02 22 83 445 ali po e pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Nazadnje posodobljeno 25. 1. 2016.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..