Šolski sklad OŠ Bojana Ilicha je bil ustanovljen v šolskem letu 2012/13.

Osrednji namen šolskega sklada je tudi letos, tako kot v šol. letih 2012/13 in 2013/14, pridobivati finančna sredstva predvsem za pomoč socialno šibkim učencem (šolske malice, šolska kosila, šola v naravi, končna ekskurzija, šolski pripomočki, ipd.).

V prihodnosti si želimo sredstva nameniti tudi za pomoč nadarjenim učencem,financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, taborjenje, obisk kulturnih predstav, ipd.),nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema), zviševanje standarda pouka in podobno (predavanja zunanjih predavateljev, strokovnjakov iz prakse, ipd.).

Šolski sklad pridobiva sredstva za financiranje s prostovoljnimi prispevki posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami šole, v katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole. Tudi v letošnjem decembru načrtujemo dobrodelni bazar.

Prosimo, da s prostovoljnim denarnim prispevkom oz. prispevkom vaših delovnih organizacij pripomorete k uresničitvi naših ciljev. Sredstva lahko kadarkoli nakažete na TRR OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13, Maribor, SI56 0127 0603 0667 167 (sklicna številka: 00 29900, namen »Za Šolski sklad«).

Za pomoč in nakazana sredstva se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Člani upravnega odbora: 

  • iz vrst predstavnikov sveta staršev: Alen Bastič, Petra Kolmančič, Matjaž Merkan in Maja Urlep (predsednica); 
  • iz vrst predstavnikov šole: Astrid Videc, Mileta Golob in Mateja Jeznik (namestnica predsednice);

PORABA SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA

Poročilo porabe sredstev šolskega sklada za šol. leto 2013/14, 2014/15 - v pripravi

 

pdfPravila_Šolskega_sklada_OŠBI.pdf

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..