Interaktivne igre na Osnovni šoli Bojana Ilicha

Kdo?

 Četrtošolci, ki se želijo malo drugače igrati, naučiti tehnik sproščanja, se družiti z vrstniki, ustvarjati, sodelovati, se povezovati       . . .

 

Kdaj?

 Vsak ponedeljek po pouku.

 

Kdo te pričakuje?

 Pedagoginja Cvetka in specialna pedagoginja Alenka.

 

 Kaj bomo počeli?

 Spoznavanje in poimenovanje skupine,                                                          

 • drevo presenečenj,
 • postavljanje pravil v naši skupini,
 • igranje različnih socialnih in sodelovalnih iger,
 • učenje tehnik sproščanja,
 • iskanje svojih močnih področij,
 • poslušanje drug drugega in sprejemanje drugega,
 • igre v naravi,
 • skupinsko delo …

Cilji iger:

 • vzpostaviti začetni kontakt med sodelujočimi,
 • opogumiti sodelujoče, da se zavedajo svojih vtisov, čustev in pričakovanj do skupine,
 • izraziti in oblikovati čustva,
 • spoznati različne oblike komunikacije,
 • opazovanje drugih in opazovanje samega sebe,
 • učenje empatije,
 • razvijanje pozitivne samopodobe ...

 

 Zakaj interaktivne igre?

Otrok v igri in preko igre razvija svojo osebnost in s tem svoj odnos do sebe, do vrstnikov in drugih.

Za socialno učenje so igre za otroka pomembne iz dveh vidikov (Kurz, 1987, v Jurak, 1999):

 • Igre imajo vlogo povezovalne ali socializacijske poti, kar pomeni, da pri igri otroci spoznavajo splošne dejavnosti, sposobnosti, vloge ipd., ki so pomembne za življenje v posamezni družbi.
 • Igre imajo inovativno vlogo. Otroci najdejo možnosti, da igrajo v teh igrah brez pritiska.

 Glede na najine izkušnje, pa bi rekli takole:

»Igra ima na otroka nek poseben, čarobni vpliv.

Prinaša jim učenje novih vlog, novih rešitev –

to je učenje za življenje.«

Mentorici: mag. Alenka Prah, prof. def. in Cvetka Žerjal Stres, prof. ped.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..