SKUPNOST UČENCEV ŠOLE (ustanovitveno srečanje)

SUsPrvi mesec pouka je za nami. Predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda smo september zaokrožili s srečanjem, namenjenim urejanju uvodnih formalnosti, potrebnih za delo v šolskem letu 2018/2019.
Navzoče učence je nagovorila ga. ravnateljica ter jih pozvala, da so se z dvigom roke opredelili glede predlagane mentorice skupnosti. Po potrditvi so vsi prisotni učenci izrazili strinjanje, da se za uveljavljanje pravic ter interesov kot oddelčni predstavniki povežejo v skupnost učencev šole, prav tako soglasno je bil potrjen program dela. Na demokratičnih volitvah so bili izvoljeni predstavniki šolskega odbora ter predsednica skupnosti, ki ji je bila hkrati zaupana tudi naloga predsednice otroškega parlamenta. Glasovanje je potekalo tajno, vsak učenec je na glasovnici obkrožil številko pred izbranim kandidatom ter izpolnjen listič vrgel v volilno skrinjico. Glasove je ob koncu sestanka preštela volilna komisija ter rezultate objavila na oglasni deski.
Člani skupnosti učencev šole si bomo s spremljanjem šolske dinamike ter aktualne problematike prizadevali za kakovostno delo ter dobro počutje učencev in zaposlenih.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..