ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI!

Pred nami je novo šolsko leto. Čaka nas veliko zanimivih skupnih korakov in novih spoznanj. V brošuri Vam zato ponujamo nekaj podatkov o podaljšanem bivanju, ki bodo Vam, Vašemu otroku in nam, učiteljem, v pomoč.

Otroci so bistri, odprti in radovedni, zato učitelji vedno znova iščemo spodbude, nove predloge in zamisli, kako dan narediti vesel, radosten in zanimiv. Našim učenjakom nudimo možnost, da pridobijo nove spretnosti, izkušnje in znanja.

Želimo si dobrega sodelovanja z Vami in obilo pozitive na poti odkrivanja in spoznavanja.

Vodja aktiva OPB: Almira Pavlič in Dragana Vasić
Ravnateljica: Astrid Videc

AKTIV UČITELJEV OPB

Skupina 11 (1. a): Sandra Čižič

Skupina 12 (1. b): Almira Pavlič

Skupina 13 (1. c): Jožica Cehner

Skupina 21 (2. a): Nina Pokeržnik

Skupina 22 (2. b): Dragana Vasić

Skupina 31 (3. a in ½ 3. b): Dominika Podvratnik

Skupina 32 (3. c in ½ 3. b): Vesna Masten Gubeljak

Skupina 41 (4. a): Jana Zadravec

Skupina 42 (4. b): Karmen Kokot

Skupina 51 (5. a in ½ 5. c): Andreja Stumpf

Skupina 52 (5. b in ½ 5. c): Klavdija Podhostnik

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Učenci v tem času sproščeno preživljajo svoj prosti čas, razvijajo razne spretnosti, obiskujejo interesne dejavnosti ter opravljajo domače naloge in se samostojno učijo.

Učencem želimo v tem času omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa. Podaljšano bivanje poteka od ponedeljka do petka od zaključka pouka do 16.30.

PEDAGOŠKO DELO

V času podaljšanega bivanja se izvaja pedagoško delo, zato starše prosimo, da otroke v tem času počakajo v avli ter spoštujejo črto samostojnosti.

Po otroke bo v razred prišel dežurni učenec.

KAJ SE PRI NAS DOGAJA?

Prehrana
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo in popoldansko malico. Navajajo se na kulturno prehranjevanje, razvijajo odnos do hrane ter se učijo primernega vedenja pri jedi.

Samostojno učenje

Učenci samostojno načrtujejo svoje delo, opravljajo domačo nalogo, se učijo sodelovanja in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini. Pri tej dejavnosti povezujejo, utrjujejo in poglabljajo znanje, ki so ga pridobili pri pouku.

Čas, ki je v podaljšanem bivanju namenjen učenju, ne more v celoti nadomestiti domačega dela.

Ustvarjalno preživljanje prostega časa

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom urijo ročne spretnosti, izdelujejo različne izdelke, pojejo, plešejo, dramatizirajo, telovadijo, rišejo, berejo, pišejo ter na različne načine preživljajo svoj prosti čas.

Sprostitvene dejavnosti

Učenci se pri sprostitvenih dejavnostih sprostijo, pogovorijo o svojem dnevu, rišejo in barvajo po lastni izbiri. Igrajo se razne sprostitvene, družabne, gibalne ali socialne igre, si ogledajo risane in dokumentarne filme ter na sproščen način preživijo svoj čas.

PRAVILA PODALJŠANEGA BIVANJA

  • Kosila po potrebi odjavite vsak dan do 8.30 zjutraj preko šolske spletne strani ali po telefonu.
  • Učenci lahko samostojno ali v spremstvu drugih oseb odhajajo le s pisnim potrdilom staršev.
  • Prosimo, da učenca ob prevzemu počakate v avli. V primeru, da skupine ni v razredu, se obrnite na dežurnega učenca.
  • Za igrače ali druge predmete, ki jih učenec prinese v šolo, odgovarja učenec sam, zato odsvetujemo prinašanje vrednejših predmetov.

Podkategorije

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..