KARIERNA ORIENTACIJA

»Po končani osnovni šoli nisem vedela kam dalje, ampak imela sem veliko srečo!

Počnem namreč tisto, kar me veseli …«

Prva pomembna poklicna odločitev te čaka ob koncu osnovne šole, ko moraš izbrati eno od šol, na kateri boš nadaljeval šolanje za dosego želenega poklica. Na tej poti ti lahko pomagamo tudi na šoli tako, da spoznavaš sebe, svoje interese, sposobnosti, posebnosti oz. prednosti, ki jih imaš pred drugimi.

OSMI RAZRED

V osmem razredu se začne intenzivnejša karierna orientacija v drugem ocenjevalnem obdobju, ko učence seznanimo s srednješolskim izobraževalnim sistemom v Sloveniji, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira www.mojaizbira.si, na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljni poklicni, izobraževalni in s tem tudi svoji življenjski poti.

 • Marec: dejavniki poklicnega izbora in sistem izobraževanja v Sloveniji;
 • april, maj: POKLICNI KAŽIPOT (http://www.mojaizbira.si/);
 • maj: obisk Kariernega središča ter seznanitev z računalniško aplikacijo »KAM IN KAKO«.

 

DEVETI RAZRED

V devetem razredu učence seznanimo s srednješolskimi programi, postopki vpisa. Sproti jih obveščamo o novostih, povezanih s srednjimi šolami.

Devetošolci imajo možnost preverjanja svojih interesov preko računalniškega programa Kam in kako.

Na šoli jih seznanimo z elektronsko obliko Razpisa za vpis v srednje šole, ki ga skupaj pregledamo. Vsi učenci, ki zaključujejo osnovno šolo se udeležijo informativnega dneva. Skupaj v šoli izpolnimo Prijave za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje o morebitni spremembi želenega programa.

 • Celo leto: individualno svetovanje učencem in staršem ter posredovanje gradiva;
 • oktober: izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti;
 • november: program karierne orientacije za devetošolce;
 • december: posvetovalni pogovori s psihologom Zavoda za zaposlovanje, ob prisotnosti razrednika in pedagoginje;
 • november, december: možnost individualnega reševanja računalniške aplikacije Kam in kako;
 • januar: tržnica srednjih šol na OŠ Bojana Ilicha;
 • januar–februar: skupni pregled Razpisa za vpis v srednje šole ter izpolnjevanje Prijav za vpis v 1. letnik srednje šole;
 • januar: roditeljski sestanek za starše, kjer jih podrobneje seznanimo z vpisnimi postopki in roki za prijavo, s pomembnimi datumi, z nacionalnim preverjanjem znanja in drugimi stvarmi ter dogodki povezanimi z vpisom v srednjo šolo;
 • marec: individualno svetovanje ob morebitni spremembi programa in prenosu prijave.

Še nekaj koristnih povezav v zvezi s karierno orientacijo:

ZGRADBA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/shema_si_2007.pdf

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – e-storitve

http://www.ess.gov.si/storitve/elektronske_storitve

Zelo uporabne so tudi e-storitve na straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V e-storitve se lahko prijavite z e-naslovom in geslom. Pod naslovom eSvetovanje imate možnost uporabe spletne svetovalnice, ki vam pomaga pri izbiri poklicne poti. Med drugim lahko naredite samooceno (glede vaših interesov, lastnosti in kompetenc) in raziščete trg dela.

Koristne informacije o izobraževanju, usposabljanju, poklicih in trgu dela vam lahko posredujejo tudi v Kariernem središču, Gregorčičeva 37 Maribor.

VPIS V SREDNJE ŠOLE

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (Šolstvo/Srednješolsko izobraževanje/Vpis v srednje šole) najdete največ informacij v zvezi s samim vpisom v srednjo šolo.

MOJA IZBIRA

http://www.mojaizbira.si/

Na tej strani boste našli uporaben in koristen spletni servis za poklicno izobraževanje. Kliknite na zavihek »Kažipot« in ponudile se vam bodo možnosti iskanja po izvajalcih, programih, poklicih in učnih mestih.

Pripravila:

Cvetka Žerjal Stres, prof. ped.

Pin It

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..