Naravoslovni dan: »Spreminjanje podnebja in človek«

Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s katero se sooča naš planet.
Naš planet se segreva, ker v ozračje izpuščamo velike količine toplogrednih plinov, ki zadržujejo toploto Zemlje. Ti plini nastajajo pri zgorevanju velikih količin premoga, nafte in zemeljskega plina, pa tudi z intenzivnim kmetijstvom in sečnjo gozdov. Predviden dvig povprečne globalne temperature bo povzročil katastrofalne spremembe podnebja, ki lahko umorijo milijone, prisilijo na stotine milijonov ljudi, da zapustijo domove in povzročijo doslej še nevidne ekonomske, socialne in okoljske katastrofe.
Kako človek sploh lahko vpliva na te pojave, sta razmišljala učitelja v bolnišnični šoli Igor in Dragica, ko sta pripravila in izvedla naravoslovni dan o tej pereči temi z otroki in mladostniki, ki so na zdravljenju v bolnišnici.
Učitelj Igor je v multimedijskem predavanju s pomočjo PWP-predstavitve mlade seznanil z vzroki za spreminjanje podnebja (učinek tople grede, učinek toplogrednih plinov, globalno segrevanje ozračja) in posledicami le-tega (taljenje ledenikov, dvig gladine morja …). S pomočjo pogovora so poskušali oblikovati strategije za varovanje okolja in lajšanje posledic podnebnih sprememb. Na podlagi eksperimentalnega dela so učenci spoznavali fizikalne zakonitosti ekstremnih vremenskih pojavov, ki jih je ponazorila učiteljica Dragica.
Nato je sledilo še samostojno praktično delo učencev in dijakov. Izdelali so kombinirano napravo za merjenje hitrosti in smer vetra (vetrokaz – vetromer).

Mladostniki so na podlagi izvedenih dejavnosti pridobili nova znanja in spoznanja, kako varovati naš planet.
Igor Plohl in Dragica Brilej

 {oziogallery 1128}

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..