Na OŠ Bojana Ilicha opravljamo kolesarski izpit v 5. razredu.

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj jim pomeni hkrati igralo in prevozno sredstvo. Kolo je poleg tega tudi eno najbolj okolju in zdravju prijaznih prevoznih sredstev in hkrati tudi prvo prevozno sredstvo, ki ga otrok lahko vozi sam.

Prve kolesarske spretnosti si pridobijo otroci že pri štirih ali petih letih starosti. Za samostojno vožnjo v prometu pa so sposobni šele, ko so stari okrog 10 let. Svet AVP zato stalno opozarja na ustrezna znanja in opremo kolesarjev.

Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko opravi otrok, je prvi pravi dokument, ki otroku daje določeno samostojnost, pravico, da gre sam na cesto ter hkrati odgovornost za varno sodelovanje v prometu. Zato je za otroka na njegovi poti razvoja izredno pomemben!

Otrok do dopolnjenega 14. leta starosti ne sme samostojno voziti kolesa v prometu, če nima kolesarske izkaznice, ki jo pridobi po uspešno opravljenem usposabljanju za vožnjo kolesa.

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA VOŽNJO KOLESA

Osnovne šole ob pomoči staršev in občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ter policije organizirajo pripravo učencev za samostojno vožnjo kolesa v prometu ter preverjanje znanja in sposobnosti za vožnjo (Zakon o voznikih, Ur.l. 109/2010). Skladno s tem, je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita v osnovni šoli, ki opredeljuje namene in splošne cilje, vsebine, metode in oblike dela na osnovnih šolah pri usposabljanju učencev za vožnjo kolesa.

Program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa izvajajo le učitelji, ki so uspešno opravili seminar za izvajalce programa usposabljanja v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zavoda za šolstvo RS. Program usposabljanja otrok za vožnjo kolesa predvideva 3 dele:

  • pridobivanje teoretičnih znanj in preizkus znanja
  • spretnostna vožnja s kolesom po poligonu (spretnostnem in prometnem)
  • praktična vožnja  v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita

Po uspešno opravljenem celotnem programu otrok pridobi kolesarsko izkaznico kot poseben predpisan obrazec, ki jo podpišejo tako na šoli kot tudi starši. S kolesarsko izkaznico otrok lahko samostojno sodeluje v prometu. Seveda pa ob tem potrebuje v novih ali v zelo prometno zahtevnih situacijah še vedno pomoč odraslih.

TEORETIČNO TESTIRANJE

Teoretični del kolesarskega izpita ter obravnava učnih vsebin in simulacija izpita potekata preko SIO portala spletnih učilnic Kolesar Vaje iz poznavanja cestno prometnih predpisov so brezplačno dostopne vsem, da jih lahko posamezniki samostojno rešujejo.

Teoretični del kolesarskega izpita poteka preko spletnega portala Kolesar z vnaprej pripravljenimi naključno prikazanimi vprašanji glede na posamezna področja CPP ter težavnosti vprašanj. Vsak tako prejme 20 vprašanj, sistem pa avtomatično beleži posameznikov rezultat.

Za organizacijo tekmovanj Kaj veš o prometu pa je potrebno kontaktirati AVP – SPV, da mentor ter predstavnik občinskega SPV prejme posebno geslo za vstop v testiranje.

Spletni SIO portal KOLESAR (povezava)

SPRETNOSTNI POLIGON ZA KOLESARJE

Otroci se morajo po uspešno opravljenem teoretičnem delu kolesarskega izpita usposobiti tudi v spretnostni vožnji, zato je oblikovan Spretnostni poligon z ovirami, ki simulirajo različne spretnosti potrebne za vožnjo kolesa v dejanskem prometu: zavijanje, vijuganje, vožnja če oviro, po klancu, vožnja z eno roko, vzdrževanje ravnotežja, ustavljanje itd.

Pred vajo na spretnostnem poligonu je potrebno opraviti pregled tehnične brezhibnosti koles na podlagi Zapisnika o pregledu kolesa, otrok tako pridobi nalepko Varno kolo. Otroci morajo tudi na poligonu nujno uporabljati zaščitno kolesarsko čelado.

Otrok mora uspešno zaključiti spretnostni poligon preden se odpravimo z njim v dejanski promet.

PRAKTIČNA VOŽNJA V PROMETU

V okviru usposabljanja za vožnjo kolesa morajo otroci opraviti tudi praktično vožnjo v dejanskem prometu in sicer je namenjenih 5 ur na skupino 5 učencev, ki jih spremlja učitelj. Za traso praktične vožnje v prometu izberite ceste v bližini osnovne šole, upoštevajte tako prometno infrastrukturo z vključevanjem različnih prometnih situacij (kolesarska steza, vožnja po vozišču, semaforizirana križišča, križišča s prednostjo, zavijanje levo-desno itd.), ter seveda upoštevajte varnost otrok (gostota prometa, struktura vozil itd.).

Vir: JAVNA AGENCIJA RS ZA PROMET

 

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke