Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole.

Učiteljski zbor: 

  • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
  • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
  • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
  • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
  • odloča o vzgojnih ukrepih in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj in 123/21), 61. člen.

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke