Opravljajo ga vsi učenci 6. in 9. razreda v Republiki Sloveniji na isti dan ob isti uri. Nacionalno preverjanje znanja se izvede v mesecu maju. Datume za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja ter datum objave tretjega predmeta za vsako šolsko leto določi minister s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju.

Povzeto iz Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

REDNI ROKI NACIONALNEGA PREVERJANJA

07. 05. 2024 (torek) SLJ

09. 05. 2024 (četrtek) MAT

13. 05. 2024 (ponedeljek) TJA

 

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke