Opravljajo ga vsi učenci 6. in 9. razreda v Republiki Sloveniji na isti dan ob isti uri. Nacionalno preverjanje znanja se izvede v mesecu maju. Datume za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja ter datum objave tretjega predmeta za vsako šolsko leto določi minister s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju.

Povzeto iz Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

REDNI ROKI NACIONALNEGA PREVERJANJA

04. 05. 2022 (sreda) SLJ

06. 05. 2022 (petek) MAT

10. 05. 2022 (torek) TJA 

 

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke