Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in s tem šolske svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna službav šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, s tem da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli ter po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Dejavnosti šolske svetovalne službe na OŠ Bojana Ilicha so pomoč otrokom, staršem in drugim pedagoškim delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih problemih.

Če iščete nasvet, kam po končani osnovni šoli, potrebujete pomoč pri učenju, vas zanima, kako se učiti, kako priti do subvencionirane šolske prehrane, subvencionirane šole v naravi, se želite vpisati na našo šolo ... se oglasite pri nas.

Šolske svetovalne delavke:

  • Cvetka Žerjal Stres, prof. ped. in soc. in 
  • Nina Krajcer, prof. ped. in zgod. (nadomeščanje Raisa Kladnik, prof. ped. in soc.)
  • Karmen Kokot, mag. prof. inkluz. ped.

02/22 83 445 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA

V okviru šolske svetovalne službe deluje tudi specialno pedagoška služba, ki jo sestavljajo:

  • pedagoginji Nina Krajcer in Cvetka Žerjal Stres,
  • socialna pedagoginja Tamara Zaner iz OŠ Ljudevita Pivka Ptuj,
  • specialne pedagoginje Petra Rajšp in Bernarda Varžič iz OŠ Gustava Šiliha ter Sanja Brumen iz Ciriusa Kamnik,
  • inkluzivna pedagoginja Nina Volčanjk,
  • tiflopedagoginja Ana Mohorko – Center Iris,
  • logopedinja Mateja Frangež iz Centra za sluh in govor Maribor in
  • psihologinja Anja Brglez iz OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. 

Naš cilj je:

»Ne izključevati, temveč vključevati in podpirati vse sodelujoče v vzgojno-izobraževalnem procesu.« - dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke