sklad logo
Informativni letak 2023/2024

Šolski sklad OŠ Bojana Ilicha je bil ustanovljen v šolskem letu 2012/13.

Osrednji namen sklada ostaja pridobivanje finančnih  sredstev predvsem za pomoč socialno šibkim učencem (šolske malice, šolska kosila, šola v naravi, končna ekskurzija, šolski pripomočki ipd.). Preostala sredstva namenjamo pomoči za nadarjene učence in financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, taborjenje, obisk kulturnih predstav ...), nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema, omarice za učence predmetne stopnje), zviševanje standarda pouka in podobno (predavanja zunanjih predavateljev, strokovnjakov iz prakse ipd.).

V šolskem letu 2022/2023 smo z Vašo pomočjo:

 • nabavili didaktične igre in športne rekvizite za oddelke podaljšanega bivanja,
 • organizirali preventivne delavnice za učence (»NE nasilju in drogam, DA prijateljstvu in pozitivnim vzornikom«, »Superterapijice«),
 • opremili razrede z osemnajstimi stolčki za aktivno učenje/izboljšanje ravnotežja, kot tudi z desetimi ravnotežnimi blazinami,
 • nabavili osciloskop za potrebe dela pri pouku tehnike.

V tekočem šol. letu želimo sredstva šolskega sklada mdr. nameniti za: 

 • nakup nadstandardne opreme za delo z nadarjenimi učenci,
 • nakup OŠBI-jeve promocijske kolekcije (majice, bidoni z logotipom šole),
 • nakup didaktičnih iger in pripomočkov za namene izboljšanja interesnih dejavnosti,
 • nakup novih vreč za sedenje za namene »čabralnice«, KIZ-a, bralnih uric ipd.
 • organizacijo preventivnih delavnic za učence (»O nasilju malo drugače«, »Superterapijice«, »Če ne veš, ?«) ...

Možnosti Vašega doprinosa:

 • akcija »OŠBI-jeva SRČNOST« (nekdaj »Plačam kosilo več«), dostopen tukaj,
 • praznični bazar s srečelovom,
 • prostovoljni prispevki posameznikov,
 • donacije podjetij,
 • priložnostne akcije na ravni šole (v okviru OŠBI-jevega dneva, prodaja slikanic ipd.).
 • *NOVOST OD 2022/2023* Namenitev dela dohodnine (0,3 %) za sklad:  Zahtevek (za natis dostopen tukaj) dopolnite z vašimi podatki in ga oddate v tajništvo (na finančni urad Maribor bo obrazec poštno posredovan s strani šole), ali namenitev opravite spletno preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oz. izpolnjen obrazec osebno/poštno na finančni urad (Titova cesta 10) dostavite sami.

Sredstva lahko kadarkoli nakažete na TRR OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13, Maribor, SI56 0127 0603 0667 167 (sklicna številka: SI00 29900, namen »za Šolski sklad«).

Za pomoč in nakazana sredstva se vam že vnaprej iskreno lepo zahvaljujemo.

Člani upravnega odbora:
Predstavnice sveta staršev: Alenka Brlogar, Petra Predan (predsednica), Jasmina Šetinc Šebek, Žana Vlaisavljević (namestnica).
Predstavnice šole: Astrid Videc, Nina Krajcer (nad. Raisa Kladnik) in Dominika Skoberne.

Pravila šolskega sklada (*prenovljena 2023/2024).

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke