Šolski sklad OŠ Bojana Ilicha je bil ustanovljen v šolskem letu 2012/13.

Osrednji namen sklada ostaja pridobivanje finančnih  sredstev predvsem za pomoč socialno šibkim učencem (šolske malice, šolska kosila, šola v naravi, končna ekskurzija, šolski pripomočki ipd.). Preostala sredstva namenjamo pomoči za nadarjene učence in financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, taborjenje, obisk kulturnih predstav ...), nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema, omarice za učence predmetne stopnje), zviševanje standarda pouka in podobno (predavanja zunanjih predavateljev, strokovnjakov iz prakse ipd.).

Šolski sklad pridobiva sredstva za financiranje z dobrodelnim bazarjem, s prostovoljnimi prispevki posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami šole, v katerih sodelujejo učenci in učitelji.

V šolskem letu 2021/2022 smo z Vašo pomočjo:

  • Namestili garderobne omarice za petošolce.
  • Lansirali OŠBI-jevo promocijsko kolekcijo (majice, šalice).
  • 6 učencem v celoti subvencionirali zimsko šolo v naravi v Ribnici na Pohorju.
  • 33 učencem omogočili brezplačno udejstvovanje na kulturnem dnevu.
  • 4 učencem krijemo mesečne stroške šolanja.

Načrtujemo še:

  • Nakup kinestetičnih mizic.
  • Subvencioniranje zaključne ekskurzije v dolino Soče za devetošolce.
  • Kritje izvedbe preventivnih delavnic (zunanji izvajalec) s področja duševnega zdravja in nenasilja v šoli. 
  • Kritje stroškov za nakup materiala za potrebe delovanja modelarskega krožka.

Vljudno naprošeni, da s prostovoljnim denarnim prispevkom oz. prispevkom vaših delovnih organizacij pripomorete k uresničitvi naših ciljev.

Sredstva lahko kadarkoli nakažete na TRR OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13, Maribor, SI56 0127 0603 0667 167 (sklicna številka: 0029900, namen »za Šolski sklad«).

Za pomoč in nakazana sredstva se vam že vnaprej iskreno lepo zahvaljujemo.

Člani upravnega odbora:
Predstavnice sveta staršev: Alenka Brlogar, Petra Predan (predsednica), Jasmina Šetinc Šebek, Žana Vlaisavljević (namestnica).
Predstavnice šole: Astrid Videc, Nina Krajcer in Dominika Skoberne.

Pravila šolskega sklada (*v prenovi, predvidena objava do izteka šol. leta 21/22).

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke