prostovoljstvo org prozoren crno cutout

Prostovoljsko delo je delo, ki ga opravimo po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase, v dobro drugih ali v splošno korist. Lahko poteka neformalno, kamor spadajo vse neorganizirane oblike pomoči ter organizirano, v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

JAZ ZATE, TI ZAME

Naše učence pod okriljem projekta "Jaz zate, ti zame" spodbujamo, da se vključijo v eno izmed oblik prostovoljstva, ki jih nudimo na šoli z namenom razvijanja medsebojne solidarnosti, empatije in medsebojnega sodelovanja, saj so to ključne vrednote za vzpostavitev pozitivnih odnosov in temelj dobre družbe.

Mentorica projekta je Nina Volčanjk s sokoordinatorico Sandro Lilek.

Vpisani smo tudi v bazo prostovoljnih organizacij.

SIMBIOZA


Simbioza

Učenci se lahko vključijo v projekt Simbioza Giba ali Simbioza Skupnost, ki dajeta poudarek na medsebojnem sodelovanju generacij.

Mlajši in starejši se lahko skupaj zabavamo, razgibamo in seveda drug od drugega učimo.

Projekt poteka v občasnih akcijah in je tematsko zelo razgiban.

 

 

PRVA POMOČ


Prva pomoč

Če se na šoli zbere ekipa nadobudnih prostovoljcev, žejnih znanja prve omoči, izvedemo tudi več delavnic na temo, kako pomagati v primeru nesreče ali nezgode.

Z ekipo nadobudnih šolskih bolničarjev prostovoljcev se vključimo tudi v šolsko tekmovanje pod okriljem izvedbe Rdečega križa.

Šolski bolničarji se tudi predstavijo učencem v podaljšanem bivanju ter jim predstavijo osnove prve pomoči ter tako spodbujajo in razvijajo občutek odgovornosti za medosebno pomoč.

 

 

MEDGENERACIJSKA UČNA POMOČ


Učna pomoč

Naši učenci prostovoljci nesebično delujejo z namenom nudenja medgeneracijske učne pomoči (pomoč pri domačih nalogah, urjenju snovi, vzpostavljanje in ohranjanje socialnih stikov ...).

Učenci od 6. do 9. razreda obiskujejo podaljšano bivanje in jutranje varstvo, kjer se družijo z mlajšimi učenci, z njimi delijo svoje znanje ter solidarnostno svoj prosti čas namenijo deljenju znanja ter boljši socialni vključenosti vseh.

 

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke