*AKTUALNO: Zbir osnovnih informacij in časovnica z aktivnostmi za šol. leto 2024/2025.

Osnovna šola izvaja pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP)

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole. Za razliko od obveznih izbirnih predmetov je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna, kar pomeni, da si lahko učenec neobvezni izbirni predmet izbere ali pa tudi ne. Ko/če si učenec izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta, torej postane zanj obvezen.

IZBIRA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenci lahko izbirajo med: 

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet ali pa znanje pri istem predmetu nadgrajuje vsa 3 leta, torej od 4. do 6. razreda. Priporočamo, da se učenci odločijo za nemščino kot drugi tuj jezik, če jih učenje tujih jezikov veseli, če so uspešni pri učenju prvega tujega jezika in nameravajo obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno obdobje.

Učna skupina NIP se oblikuje za najmanj 12 učencev. V primeru, da za določen NIP ne bo dovolj prijavljenih učencev za oblikovanje skupine, bomo vašega otroka umestili k NIP, ki ste ga navedli kot rezervno izbiro.

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Po vključitvi je obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov obvezno. NIP se izvajajo 1 uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko celo šolsko leto. NIP se izvajajo v času pred ali po pouku. Nekatere vsebine posameznih NIP lahko potekajo tudi strnjeno izven rednega urnika.

OCENJEVANJE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

SPREMEMBA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Do konca septembra lahko učenci neobvezni izbirni predmet še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

V IZOGIB ZAMENJAVI - RAZLIKA MED NIP RAČ IN FAK RAČ

Screenshot 2024 05 07 at 08.04.18 

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke