Tehniška dneva 10. in 11. novembra 2015

V torek, 10. novembra, bomo izvedli tehniške dneve za učence 8. in 9. razredov, v sredo, 11. novembra pa za učence od 6. do 9. razreda.

2.TEHNIŠKI DAN za učence 6. razredov

V sredo, 11. novembra 2015, bo za učence 6. razredov tehniški dan.

Z delom bomo pričeli ob 8.00 in končali ob 12.25.

Učenci morajo imeti s seboj šolske copate.

Malica: ob 9.45 v jedilnici.

Tema: MARIBORSKI MOSTOVI – izdelovanje makete

Učenci bodo razdeljeni v manjše skupine (4 do 6). Vsaka skupina bo po postavljenih kriterijih izdelala maketo enega od mostov v Mariboru.

Po končanem delu bodo pripravili razstavo najuspešnejših maket v šolski knjižnici.

Učenci od doma prinesejo mapo s praznimi listi (5), svinčnik, radirko, suhe barvice, flomastre, škarjice in trikotnik.

6. a: Za izvedbo bosta poskrbeli Ivica Pernat in Irena K. Korelc.

        Učenci se zberejo pred učilnico SLJ 2.

6. b: Za izvedbo bo poskrbela Sonja Oprešnik.

        Učenci se zberejo pred učilnico SLJ 1.


2. TEHNIŠKI DAN za učence 7. razredov

V sredo, 11. novembra 2015, bo za učence  7. razredov tehniški dan.

Z delom bomo pričeli ob 8.00 in končali ob 12.25.

Učenci morajo imeti s seboj šolske copate.

Malica: ob 9.45 v jedilnici.

Učenci so razdeljeni v 4 skupine:

 • 1. skupina: izdelovanje predmetov za bazar
  • Organizatorka in izvajalka: Lidija Skalicky.
   • Učenci se zberejo pred učilnico TJA 2
 • 2. skupina: izdelovanje predmetov za bazar
  • Organizatorka in izvajalka: Zlatka Ferlinc
   • Učenci se zberejo pred učilnico THV 2
 • 3. skupina: izdelovanje predmetov za bazar
  • Organizatorka in izvajalka: Andreja Stumpf
   • Učenci se zberejo pred učilnico LUM
 • 4. in 5. skupina: izdelovanje jadralnega letala iz umetnih snovi

Učenci se bodo seznanili z osnovnimi zakonitostmi aerodinamike in letenja. Analizirali bodo zgradbo in pomen sestavnih delov modela jadralnega letala. Iz umetnih snovi (styrodur in stiropor) bodo izdelali model jadralnega letala. Na igrišču bodo preizkusili let modelov in odpravili morebitne pomanjkljivosti.

Učenci prinesejo od doma škarje, trikotnik, lepilo za papir in nožek za papir (»Olfa« nožek), če ga imajo.

Izvajalca:

  • Dušan Štuhec Tivadar (4. sk.).
   • Učenci se zberejo pred učilnico KEM
  • Sergej Tratnik (5. sk.).
   • učenci se zberejo pred učilnico MAT 1

 


TEHNIŠKA DNEVA za učence 8. razredov

V torek, 10. novembra in sredo, 11. novembra 2015, bosta za učence 8. razredov tehniška dneva.

Z delom bomo pričenjali ob 8.00 (skupini, ki gresta na ekskurzijo v TŠC ob 7.40) in končali ob 12.25 (12.05). Učenci morajo imeti s seboj šolske copate.

Učenci vseh treh oddelkov so enakomerno porazdeljeni v 3 skupine (priloga).

TOREK, 10. NOVEMBRA:

 

1. skupina: EKSKURZIJA V TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MAROBOR

Delavci TŠC bodo predstavili poklice v kovinarstvu ter možnosti izobraževanja pri njih. Učenci bodo praktično preizkusili sodobna CAD orodja za računalniško načrtovanje ter spoznavali računalniško vodeno proizvodnjo. Delo bo potekalo do približno 11.30.

Spremstvo: Irena Fijauž in Zlatka Ferlinc.

Učenci se zberejo ob 7.40 v avli v pritličju šole. Sledil bo odhod do avtobusnega postajališča pri centru City, kjer ob 8.05 odpelje avtobus št. 1 na Tezno. Izstopijo pri Tehniškem šolskem centru – Zolajeva ul. 12.

Učenci morajo imeti vozovnico za dve vožnji z mestnim avtobusom (cena v predprodaji 1,52 €, cena za 1 vožnjo pri šoferju 1,10 €).

Učenci dobijo malico v šoli in jo vzamejo s sabo.

2. skupina: IZDELAVA PREDMETOV IZ KOVIN

Učenci bodo izdelovali različne predmete iz kovin (pločevine in žice). Utrjevali bodo branje načrtov, zarisovanje na kovino ter spoznavali in uporabljali različne obdelovalne postopke.

Za izvedbo bosta poskrbela Franci Klasinc in Metka Kovač.

Učenci se zberejo pred učilnico THV 1.

Od doma prinesejo mapo s praznimi listi in peresnico s pisalnim priborom.

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

 

3. skupina: OKO IN KAMERA OBSCURA

Učenci bodo osvežili znanje o nastanku slike v očesu. V nadaljevanju bodo iz kartona izdelali kamero obscuro. Spreminjali bodo velikost zaslonke in premikali lego zaslona ter opazovali velikost slike. Na delovni list bodo narisali potek žarkov in nastanek slike ter odgovorili na vprašanja. Delo bo ovrednoteno kot eksperimentalno delo pri fiziki.

Učenci od doma prinesejo mapo s praznimi listi, trikotnik, peresnico s pisalnim priborom, lepilni trak, škarjice in nožek za papir (»olfa« nožek), če ga imajo. ZELO ZAŽELENO je tudi, da prinesejo s sabo spenjač za papir.

Za izvedbo bosta poskrbeli Aleksandra Godec in Vesna M. Gubeljak

Učenci se zberejo pred učilnico BIO.

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.


SREDA, 11. NOVEMBRA:

 

1. skupina: IZDELAVA PREDMETOV IZ KOVIN

Učenci bodo izdelovali različne predmete iz kovin (pločevine in žice). Utrjevali bodo branje načrtov, zarisovanje na kovino ter spoznavali in uporabljali različne obdelovalne postopke.

Za izvedbo bo poskrbel Franci Klasinc.

Učenci se zberejo pred učilnico THV 1.

Od doma prinesejo mapo s praznimi listi in peresnico s pisalnim priborom.

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

 

2. skupina: OKO IN KAMERA OBSCURA

Učenci bodo osvežili znanje o nastanku slike v očesu. V nadaljevanju bodo iz kartona izdelali kamero obscuro. Spreminjali bodo velikost zaslonke in premikali lego zaslona ter opazovali velikost slike. Na delovni list bodo narisali potek žarkov in nastanek slike ter odgovorili na vprašanja. Delo bo ovrednoteno kot eksperimentalno delo pri fiziki.

Učenci od doma prinesejo mapo s praznimi listi, trikotnik, peresnico s pisalnim priborom, lepilni trak, škarjice in nožek za papir (»olfa« nožek), če ga imajo. ZELO ZAŽELENO je tudi, da prinesejo s sabo spenjač za papir.

Za izvedbo bosta poskrbeli Aleksandra Godec in Vesna M. Gubeljak.

Učenci se zberejo pred učilnico BIO.

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

 

3. skupina: EKSKURZIJA V TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MAROBOR

Delavci TŠC bodo predstavili poklice v kovinarstvu ter možnosti izobraževanja pri njih. Učenci bodo praktično preizkusili sodobna CAD orodja za računalniško načrtovanje ter spoznavali računalniško vodeno proizvodnjo. Delo bo potekalo do približno 11.30.

Spremstvo: Irena Fijauž, Alenka Korpar.

Učenci se zberejo ob 7.40 v avli v pritličju šole. Sledil bo odhod do avtobusnega postajališča pri centru City, kjer ob 8.05 odpelje avtobus št. 1 na Tezno. Izstopijo pri Tehniškem šolskem centru – Zolajeva ul. 12.

Učenci morajo imeti vozovnico za dve vožnji z mestnim avtobusom (cena v predprodaji 1,52 €, cena za 1 vožnjo pri šoferju 1,10 €).

Učenci dobijo malico v šoli in jo vzamejo s sabo.


TEHNIŠKA DNEVA za učence 9. razredov

V torek, 10. novembra in sredo, 11. novembra 2015, bosta za učence 9. razredov tehniška dneva.

Z delom bomo pričenjali ob 8.00 in končali ob 12.25.

Učenci morajo imeti s seboj šolske copate.

Učenci vsakega oddelka so razdeljeni v 2 skupini (priloga).

TOREK, 10. NOVEMBRA:

 

9. a – 1. in 2. skupina: MAGNETIZEM IN IZDELAVA ELEKTROMOTORJA

Učenci bodo najprej raziskali lastnosti magnetov in magnetnih polj. Izdelali bodo elektromagnet in preizkusili njegove lastnosti. Pridobljeno znanje bodo uporabili pri izdelavi modela elektromotorja. Izpolnili bodo učne liste in jih oddali. Delo bo ovrednoteno kot eksperimentalno delo pri fiziki.

Učenci od doma prinesejo mapo s praznimi listi, trikotnik, peresnico s pisalnim priborom, lepilni trak, škarjice in nožek za papir (»olfa« nožek) – če ga imajo.

Za izvedbo bosta poskrbela: - 1. skupina: Martin Knuplež

Učenci se zberejo pred učilnico FIZ.

  - 2. skupina: Jože Senekovič

Učenci se zberejo pred učilnico MAT 2.

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

 

 

9. b – 1. skupina: NAČRTOVANJE IN IZDELAVA MAKETE STANOVANJA.

Učenci bodo osvežili poznavanje bivanjskih razmer za ljudi od pradavnine do danes. Seznanili se bodo z delom arhitektov ter spoznali dogovorjene simbole pri načrtovanju stanovanj. Razdelili se bodo v skupine po 4 do 5 učencev ter na šeleshamer B1 skicirali tloris stanovanja po lastnih zamislih. Svoje ideje bodo predstavili sošolcem in jih utemeljili. Izbrali bodo najboljšo zamisel. Vsaka skupina bo izdelala maketo enega od prostorov v stanovanju s pripadajočo opremo. Podatke o dimenzijah in oblikah stanovanjske opreme bodo pridobili iz prospektov, ki jih bodo prinesli od doma. Posamezne prostore bodo sestavili v celoto na trši lepenki. Maketo bodo postavili na razstavo v šolski knjižnici.

Učenci od doma prinesejo različne prospekte za stanovanjsko opremo, mapo s praznimi listi, trikotnik, peresnico s pisalnim priborom, lepilni trak, škarjice in nožek za papir (»olfa« nožek), če ga imajo.

Za izvedbo bo poskrbela:  Lidija Skalicky.

Učenci se zberejo pred učilnico TJA 2.   

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

 

9. b – 2. skupina: IZDELOVANJE PREDMETOV ZA BAZAR.

Učenci bodo  izdelovali predmete za bazar.

Za izvedbo bo poskrbela Andreja Stumpf.

Učenci se zberejo pred učilnico LUM. 

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.


SREDA, 11. NOVEMBRA:

 

9. a – 1. skupina: NAČRTOVANJE IN IZDELAVA MAKETE STANOVANJA.

Učenci bodo osvežili poznavanje bivanjskih razmer za ljudi od pradavnine do danes. Seznanili se bodo z delom arhitektov ter spoznali dogovorjene simbole pri načrtovanju stanovanj. Razdelili se bodo v skupine po 4 do 5 učencev ter na šeleshamer B1 skicirali tloris stanovanja po lastnih zamislih. Svoje ideje bodo predstavili sošolcem in jih utemeljili. Izbrali bodo najboljšo zamisel. Vsaka skupina bo izdelala maketo enega od prostorov v stanovanju s pripadajočo opremo. Podatke o dimenzijah in oblikah stanovanjske opreme bodo pridobili iz prospektov, ki jih bodo prinesli od doma. Posamezne prostore bodo sestavili v celoto na trši lepenki. Maketo bodo postavili na razstavo v šolski knjižnici.

Učenci od doma prinesejo različne prospekte za stanovanjsko opremo, mapo s praznimi listi, trikotnik, peresnico s pisalnim priborom, lepilni trak, škarjice in nožek za papir (»olfa« nožek), če ga imajo.

Za izvedbo bosta poskrbeli:  Anica Vesenjak in Jana Šerc

Učenci se zberejo pred učilnico GEO.  

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

 

9. a – 2. skupina: IZDELOVANJE PREDMETOV ZA BAZAR.

Učenci bodo  izdelovali predmete za bazar.

Za izvedbo bo poskrbela Andreja Stumpf.

Učenci se zberejo pred učilnico LUM. 

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

 

9. b – 1. in 2. skupina: MAGNETIZEM IN IZDELAVA ELEKTROMOTORJA

Učenci bodo najprej raziskali lastnosti magnetov in magnetnih polj. Izdelali bodo elektromagnet in preizkusili njegove lastnosti. Pridobljeno znanje bodo uporabili pri izdelavi modela elektromotorja. Izpolnili bodo učne liste in jih oddali. Delo bo ovrednoteno kot eksperimentalno delo pri fiziki.

Učenci od doma prinesejo mapo s praznimi listi, trikotnik, peresnico s pisalnim priborom, lepilni trak, škarjice in nožek za papir (»olfa« nožek) – če ga imajo.

Za izvedbo bodo poskrbeli: - 1. skupina: Martin Knuplež .

Učenci se zberejo pred učilnico FIZ.

  - 2. skupina: Jože Senekovič in Metka Kovač

Učenci se zberejo pred učilnico MAT 2.

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

 

Pin It

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..