TEHNIŠKA DNEVA

V ponedeljek, 14. novembra 2016, bomo izvedli tehniški dan za učence 8. in 9. razredov, v torek, 15. novembra, pa za učence od 6. do 9. razreda.

2. TEHNIŠKI DAN za učence 6. razredov

V torek, 15. novembra 2016, bo za učence 6. razredov tehniški dan.
Z delom bomo pričeli ob 8.00 in končali ob 12.25.
Učenci morajo imeti s seboj šolske copate.

Malica: ob 9.45 v jedilnici.

Tema: MARIBORSKI MOSTOVI – izdelovanje makete

Učenci bodo razdeljeni v manjše skupine (4 do 6). Vsaka skupina bo po postavljenih kriterijih izdelala maketo enega od mostov v Mariboru.
Po končanem delu bodo pripravili razstavo najuspešnejših maket v šolski knjižnici.

Učenci od doma prinesejo svinčnik, radirko, suhe barvice, flomastre, škarjice, trikotnik, lepilo za papir.

6. a: Za izvedbo bo poskrbela Alenka Korpar.
Učenci se zberejo pred učilnico MAT 1.

6. b: Za izvedbo bo poskrbela Aleksandra Godec.
Učenci se zberejo pred učilnico GEO.

 

2. TEHNIŠKI DAN za učence 7. razredov

V torek, 15. novembra 2016, bo za učence 7. razredov tehniški dan.
Z delom bomo pričeli ob 8.00 in končali ob 12.25.
Učenci morajo imeti s seboj šolske copate.

Malica: ob 9.45 v jedilnici.

Učenci so razporejeni v 4 skupine, kar bo objavljeno na oglasni deski.

1. skupina: Lastnosti gradiv, litje

Učenci se bodo seznanili z različnimi agregatnimi stanji gradiv in preizkusili njihove lastnosti. Preizkusili bodo načine spreminjanja agregatnega stanja gradiv. V nadaljevanju se bodo seznanili s postopki osnovnega oblikovanja gradiv z litjem. Izdelali bodo kalup. Raztalili bodo parafinski vosek in ga ulili v kalup. Po ohlajanju in strjevanju bodo kalup odstranili in dobili odlitek.

Za izvedbo bo poskrbela Metka Kovač.
Učenci se zberejo pred učilnico KEM

2. skupina: izdelovanje jadralnega letala iz umetnih snovi
Učenci bodo spoznali osnovne zakonitostmi aerodinamike in letenja. Analizirali bodo zgradbo in pomen sestavnih delov modela jadralnega letala. Iz umetnih snovi (styrodur in stiropor) bodo izdelali model jadralnega letala. Na igrišču bodo preizkusili let modelov in odpravili morebitne pomanjkljivosti.
Učenci prinesejo od doma škarje, trikotnik, lepilo za papir in nožek za papir (»Olfa« nožek), če ga imajo.

Za izvedbo bo poskrbel: Dušan Štuhec Tivadar.
Učenci se zberejo pred učilnico ZGO.

3. skupina: izdelovanje predmetov za bazar
Učenci bodo izdelovali različne predmete za bazar.

Dejavnost vodi:
• Zlatka Ferlinc - učenci se zberejo pred učilnico THV 2.

 

TEHNIŠKA DNEVA za učence 8. razredov

V ponedeljek, 14. novembra in torek, 15. novembra 2016, bosta za učence 8. razredov tehniška dneva.
Z delom bomo pričenjali ob 8.00 (skupini, ki gresta na ekskurzijo v TŠC ob 7.40) in končali ob 12.25 (12.05). Učenci morajo imeti s seboj šolske copate.

Učenci so razporejeni v 4 skupine, kar bo objavljeno na oglasni deski.

PONEDELJEK, 14. NOVEMBRA:

1. skupina: EKSKURZIJA V TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR

Delavci TŠC bodo predstavili poklice v kovinarstvu ter možnosti izobraževanja pri njih. Učenci bodo praktično preizkusili sodobna CAD orodja za računalniško načrtovanje ter spoznavali računalniško vodeno proizvodnjo. Delo bo potekalo do približno 11.30.

Spremstvo: Ivica Pernat, Jana Šerc.
Učenci se zberejo ob 7.40 v avli v pritličju šole. Sledil bo odhod do avtobusnega postajališča pri centru City, kjer ob 8.05 odpelje avtobus št. 1 na Tezno. Izstopijo pri Tehniškem šolskem centru – Zolajeva ul. 12.
Učenci morajo imeti vozovnico za dve vožnji z mestnim avtobusom (cena v predprodaji 1,52 €, cena za 1 vožnjo pri šoferju 1,10 €).

Učenci dobijo malico v šoli in jo vzamejo s sabo.

2. skupina: IZDELAVA PREDMETOV IZ KOVIN

Učenci bodo izdelovali različne predmete iz kovin (pločevine in žice). Utrjevali bodo branje načrtov, zarisovanje na kovino ter spoznavali in uporabljali različne obdelovalne postopke.

Za izvedbo bosta poskrbela Aleš Zver (študent FNM) in Franci Klasinc.

Učenci prinesejo od doma peresnico s pisalnim priborom.
Zberejo se pred učilnico THV 1.

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

3. skupina: OKO IN KAMERA OBSCURA

Učenci bodo osvežili znanje o nastanku slike v očesu. V nadaljevanju bodo iz kartona izdelali kamero obscuro. Spreminjali bodo velikost zaslonke in premikali lego zaslona ter opazovali velikost slike. Na delovni list bodo narisali potek žarkov in nastanek slike ter odgovorili na vprašanja. Delo bo ovrednoteno kot eksperimentalno delo pri fiziki.
Učenci od doma prinesejo trikotnik, peresnico s pisalnim priborom, škarjice in nožek za papir (»olfa« nožek), če ga imajo. ZELO ZAŽELENO je tudi, da prinesejo s sabo spenjač za papir.

Za izvedbo bosta poskrbeli Jasmina Herič (študentka FNM) in Metka Kovač.
Učenci se zberejo pred učilnico BIO.

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

4. skupina: izdelovanje predmetov za bazar
Učenci bodo izdelovali različne predmete za bazar.

Dejavnost vodi:
• Zlatka Ferlinc - učenci se zberejo pred učilnico THV 2.

TOREK, 15. NOVEMBRA:

1. skupina: IZDELAVA PREDMETOV IZ KOVIN

Za izvedbo bosta poskrbela Aleš Zver (študent FNM) in Franci Klasinc.
Učenci se zberejo pred učilnico THV 1.
Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

2. skupina: OKO IN KAMERA OBSCURA
Za izvedbo bosta poskrbeli Jasmina Herič (študentka FNM) in Irena Fijauž.
Učenci se zberejo pred učilnico BIO.
Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

3. skupina: EKSKURZIJA V TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR

Spremstvo: Ivica Pernat in Sonja Oprešnik.
Učenci se zberejo ob 7.40 v avli v pritličju šole. Učenci morajo imeti vozovnico za dve vožnji z mestnim avtobusom.
Učenci dobijo malico v šoli in jo vzamejo s sabo.

4. skupina: izdelovanje predmetov za bazar
Učenci bodo izdelovali različne predmete za bazar.

Dejavnost vodita:
• Lidija Skalicky - učenci se zberejo pred učilnico TJA 2,

• Andreja Stumpf - učenci se zberejo pred DVORANO.

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

 

 TEHNIŠKA DNEVA za učence 9. razredov

V ponedeljek, 14. novembra in torek, 15. novembra 2016, bosta za učence 8. razredov tehniška dneva.
Z delom bomo pričenjali ob 8.00 in končali ob 12.25.
Učenci morajo imeti s seboj šolske copate.

Učenci so razporejeni v 5 skupin, kar bo objavljeno na oglasni deski.

PONEDELJEK, 14. NOVEMBRA:

1. in 2. skupina: NAČRTOVANJE IN IZDELAVA MAKETE STANOVANJA.

Učenci bodo osvežili poznavanje bivanjskih razmer za ljudi od pradavnine do danes. Seznanili se bodo z delom arhitektov ter spoznali dogovorjene simbole pri načrtovanju stanovanj. Razdelili se bodo v skupine po 4 do 5 učencev ter na šeleshamer B1 skicirali tloris stanovanja po lastnih zamislih. Svoje ideje bodo predstavili sošolcem in jih utemeljili. Izbrali bodo najboljšo zamisel. Vsaka skupina bo izdelala maketo enega od prostorov v stanovanju s pripadajočo opremo. Podatke o dimenzijah in oblikah stanovanjske opreme bodo pridobili iz prospektov, ki jih bodo prinesli od doma. Posamezne prostore bodo sestavili v celoto na trši lepenki. Maketo bodo postavili na razstavo v šolski knjižnici.
Učenci od doma prinesejo različne prospekte za stanovanjsko opremo, peresnico s pisalnim priborom, škarjice, nožek za papir (»olfa« nožek), če ga imajo in kalkulator.
Za izvedbo bodo poskrbeli:
• 1. skupina: Sanja Levart (študentka FNM) in Anica Vesenjak.
Učenci se zberejo pred učilnico SLO 2.
• 2. skupina: Dejan Zemljak (študent FNM) in Sergej Tratnik.
Učenci se zberejo pred učilnico SLO 1.
Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

3. in 4. skupina: MAGNETIZEM IN IZDELAVA ELEKTROMOTORJA

Učenci bodo najprej raziskali lastnosti magnetov in magnetnih polj. Izdelali bodo elektromagnet in preizkusili njegove lastnosti. Pridobljeno znanje bodo uporabili pri izdelavi modela elektromotorja. Izpolnili bodo učne liste in jih oddali. Delo bo ovrednoteno kot eksperimentalno delo pri fiziki.

Učenci od doma prinesejo trikotnik, peresnico s pisalnim priborom, škarjice in nožek za papir (»olfa« nožek) – če ga imajo.

Za izvedbo bodo poskrbeli:
• 3. skupina: Vesna M. Gubeljak.
Učenci se zberejo pred učilnico MAT 2.
• 4. skupina: Martin Knuplež
Učenci se zberejo pred učilnico FIZ.
Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

5. skupina: IZDELOVANJE PREDMETOV ZA BAZAR.

Učenci bodo izdelovali predmete za bazar.
Za izvedbo bosta poskrbeli:
• Andreja Stumpf - učenci se zberejo pred DVORANO,
• Zlatka Ferlinc - učenci se zberejo pred učilnico THV 2.
Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

 

TOREK, 15. NOVEMBRA:

1. in 2. skupina: MAGNETIZEM IN IZDELAVA ELEKTROMOTORJA

Za izvedbo bodo poskrbeli:
• 1. skupina: Jože Senekovič in Irena K. Korelc.
Učenci se zberejo pred učilnico MAT 2.
• 2. skupina: Martin Knuplež
Učenci se zberejo pred učilnico FIZ.

Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

3. in 4. skupina: NAČRTOVANJE IN IZDELAVA MAKETE STANOVANJA.

Za izvedbo bodo poskrbeli:
• 3. skupina: Dejan Zemljak (študent FNM) in Sergej Tratnik.
Učenci se zberejo pred učilnico SLO 1.
• 4. skupina: Tjaša Turnšek (študentka FNM), Anica Vesenjak in Džino Idžojtič.
Učenci se zberejo pred učilnico SLO 2.
• Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

5. skupina: IZDELOVANJE PREDMETOV ZA BAZAR.

Učenci bodo izdelovali predmete za bazar.
Za izvedbo bo poskrbela:
• Andreja Stumpf - učenci se zberejo pred DVORANO.
Malica bo ob 10.05 v jedilnici.

Pin It

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..