mNa OŠ Bojana Ilicha smo v šolskem letu 2021/22 sodelovali v mednarodnem projektu Pomahajmo v svet – Say hello to the world, v organizaciji zavoda FINI Radeče. Velik poudarek je namenjen spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci se predstavijo vrstnikom, predstavijo svoje družine, svojo šolo, svoj kraj in svojo državo. Namen projekta je zmanjševanje nestrpnosti, rahljanje stereotipov, predsodkov, s čimer otroke učimo razumevanja drugačnosti v vseh oblikah. Z doseganjem ciljev projekta je šola pridobila naziv strpna šola.

Učenci 1. razreda so pod mentorstvom svojih učiteljic mahali v Litvo in pri tem spoznali učence iz osnovne šole v Vilni (Vilnius Karalius Mindaugas School). S partnersko šolo so komunicirali preko aplikacije My Hello in preko videoklicev. Program projekta »Pet prstov« vodi v odkrivanje in spoznavanje različnih področij. Mentorice so načrtovale dejavnosti, ki učencem omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta preko plesa, glasbe, besednega izražanja, risanja in oblikovanja. Učenci so postopno razvijali zavedanje samih sebe, uzaveščali svoj odnos do drugih otrok, razmišljali o pojmu družina, raziskovali in primerjali kulturo in običaje doma in po svetu. S tem načinom učenja se otrokom privzgaja strpnost do različnih kultur, do drugače mislečih ter pripomore k večji solidarnosti. Jezikovne ovire so premagovali z angleškim jezikom, naučili so se nekaj besed v litovščini, svoje prijatelje pa naučili nekaj slovenskih besed. Učenci so se veselili vsakega videoklica prijateljev, za delo in učenje pa so bili zelo motivirani.

Učenci z učiteljicami so hvaležni, da so lahko sodelovali v tem mednarodnem projektu, saj jih nove izkušnje in nova poznanstva bogatijo. Želijo si, da bi projekt v prihodnjih šolskih letih lahko nadaljevali in tako spoznali še več različnih kultur, držav, jezikov, prijateljev.

Adela Krois, prof. ang. in nem.

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke