Screenshot 2024 04 02 at 11.09.03Osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda. Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci z lastno izbiro teh predmetov poudarijo in razvijajo svojo nadarjenost in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. 

Zbir najpomembnejših poudarkov glede izbire želenih vsebin za šolsko leto 2024/2025 se nahaja tukaj. Ne pozabite, danes v torek, 2. 4. 2024, se učenci šestega razreda s starši od 16:15 dalje srečamo na tržnici obveznih izbirnih predmetov. Klik za prostorsko razporeditev posameznih vsebin. 

 

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke